Skuas, Gulls, Terns

 


Great Skua - Storjo

Pomarine Skua - Polarjo

Arctic Skua - Tyvjo

Long-tailed Skua - Fjelljo

Black-headed Gull - Hettemåke

Mew Gull - Fiskemåke

Herring Gull - Gråmåke

Lesser Black-backed Gull - Sildemåke

Great Black-backed Gull - Svartbak

Little Gull - Dvergmåke

Black-legged Kittiwake - Krykkje

Glaucous Gull - Polarmåke

Iceland Gull - Grønnlandsmåke

Little Tern - Dvergterne

Sandwich Tern - Splitterne

Gull-billed Tern - Sandterne

Common Tern - Makrellterne

Arctic Tern - Rødnebbterne

Caspian Tern - Rovterne

Black Tern - Svartterne

Little Auk - Alkekonge

Atlantic Puffin - Lunde

Black Guillemot - Teist

Common Guillemot - Lomvi

Brunnich´s Guilemot - Polarlomvi

Razorbill - Alke