Larks, Pipits

 


Common Skylark - Sanglerke

Woodlark - Trelerke

Horned Lark - Fjellerke


Tawny Pipit - Markpipelerke

Water Pipit - Vannpipelerke

Rock Pipit - Skjærpipelerke

Meadow Pipir - Heipipelerke

Tree Pipit - Trepipelerke

Red-throated Pipit - Lappipelerke