Raptors

 


White-tailed Eagle - Havørn

Osprey - Fiskeørn

Golden Eagle - Kongeørn

Red Kite - Glente

Western Marsh Harrier - Sivhauk

Hen Harrier - Myrhauk

Rough-legged Buzzard - Fjellvåk

Common Buzzard - Musvåk

Eursian Honey Buzzard - Vepsevåk

Eurasian Sparrowhawk - Spurvehauk

Northern Goshawk - Hønsehauk

Common Kestrel - Tårnfalk

Eurasian Hobby - Lerkefalk

Peregrine Falcon - Vandrefalk

Merlin - Dvergfalk

Gyr Falcon - Jaktfalk